Skålknivar

Skålknivar används för att gröpa ut små skålformer, främst används de för att skåla ut skedar.

 

Skålknivar

Att göra en skålkniv är ganska enkelt, smid ut ett stålämne (fjäderstål) till önskad tjocklek, bocka sedan runt ämnet runt en kon. I början försökte att fasettera eggen, så att jag inte behövde slipa så mycket efteråt, med det gick inte. Jag föreslår att man bara bockar ämnet till önskad rundning och slipar ner en fasettering. Jag blev inte nöjd med handtagen till knivarna men det fick duga, det är ju jag som ska använda dem. Som talesättet säger, skomakarens som har de sämsta skorna.