Borgtärning

2008 experimenterade jag med att få intressanta ytor genom att punsa in fyrkanta fördjupningar i varmt järn med två- tre olika rektangulära mejslar. Ytan blev mycket intressant och "mekanisk"

smitt_fat

Här är mitt första försök att utnyttja ytan i ett sammanhang.

Skålen utvecklades och blev min sk. borg tärning. Jag punsade ytan först på tärningarna, sedan gjode jag symbolerna för siffrorna på tärningens sidor. Ett hack repsenterar 1, två hack 2, och ett kryss 5, ett kryss med ett hack över sig betyder 6.