Jag heter Anton Linder och arbetar som slöjdlärare på Torslandaskolan. Sedan jag började undervisa som slöjdlärare har jag bedrivigt undervisning i smide för högstadiets elever. Vid sidan av läraryrket är jag verksam i olika smedjor, där jag utvecklar min hantverksmässiga produktion av varmsmide och konstnärliga gestaltning.

Detta är ett hem för hantverk, idéer och historisk återskapande. Min ambition med denna sida är delvis att ge inspiration till skapande och att nå ut till de som vill gå en kort kurs i smide. Min önskan är att nå till all de som syslar med hantverk och som vill utveckla sina kunskaper inom smide.

Anton Linder

Jag hoppas ni kan dra nytta av mina kunskaper på denna sida. Väl mött

/Anton Linder, 2017