Smideskurs i Göteborg

 

Kursverksamheten i Göteborg är nedlagd, den kan återupptas om några år i Göteborgs skärgård.